Adatvédelmi szabályzat

Ezek a feltételek szabályozzák a Health Academy s.r.o., székhely: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prague 5, azonosítószám: 059 46 514, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett C 273525 iktatószámú cégjegyzékbe (a továbbiakban: "Társaság") weboldalának használatára és a személyes adatok védelmére vonatkozó elveket.

A Társaság az alábbiakban tájékoztatja Önt arról, hogy milyen módon gyűjtik, használják fel és védik az Ön által a Társaság számára a https://www.healthfactory.hu/ internetes (weboldal) weboldal (a továbbiakban: "webáruház" vagy "web" vagy "Társaság weboldala" vagy "weboldal") használata vagy az ott történő vásárlás során megadott információkat. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi információkat, mielőtt kitöltene bármilyen információt ezen a weboldalon.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatvédelmi szabályzat a Társaság mint adatkezelő által kezelt adatokra vonatkozik [a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("GDPR") 4. cikkének (7) bekezdése alapján].

Az adminisztrátor elérhetőségei: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Prague 5, 159 00, Csehország, e-mail: gdpr@healthacademy.cz.

 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Mivel nem vagyunk közintézmény, nem kezelünk különleges adatkategóriákat, és alaptevékenységünk nem áll olyan adatkezelési műveletekből, amelyek jellegüknél, terjedelmüknél vagy céljuknál fogva az érintettek kiterjedt, rendszeres és szisztematikus ellenőrzését igényelnék, nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselőt kinevezni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy kevésbé komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét.

 1. ALKALMAZÁSI KÖR

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat a személyes adatok weboldalunkon történő gyűjtésére és a Társaság általi későbbi feldolgozására vonatkozik.

Elsősorban a Társaság www.healthfactory.hu webáruházának vásárlóiként és üzleti partnereinként gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait, beleértve a potenciális jövőbeli vásárlókat és üzleti partnereket, akik érdeklődnek termékeink vagy a velünk való üzleti együttműködés iránt, vagy akiket ajánlatunkkal megkerestünk. A konkrét helyzettől függően feldolgozzuk a jogi személyek képviselőinek adatait is, beleértve a törvényes testületek tagjait és az alkalmazottakat.

Az Ön személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása a szerződés teljesítéséhez, jogi kötelezettségeink teljesítéséhez és adott esetben jogos érdekeink védelmének biztosításához szükséges. Az ilyen adatokat kizárólag annak érdekében dolgozzuk fel, hogy az Ön számára az Önt érdeklő szolgáltatásokat nyújthassuk, azaz a tisztességes kölcsönös üzleti együttműködésünkhöz szükséges adatokat.

Ez a szabályzat arra is szolgál, hogy a GDPR 13. és 14. cikke alapján tájékoztatást nyújtson a weboldalon keresztül történő adatgyűjtésen túli adatfeldolgozásról. Mint ilyen, külön adatkezelési szabályzatot is biztosítunk Önnek az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozóan, egyedi esetekben.

 1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA HÍRLEVELEK ÉS REKLÁMÜZENETEK KÜLDÉSE CÉLJÁBÓL

Ha a Társaság weboldalának látogatója hírlevél és egyéb reklámközlemények küldése iránt érdeklődik, az Ön által e célból megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, mindig legalább az e-mail címe és az Ön neve erejéig. Ha Ön más azonosító adatokat is megad nekünk (pl. a vezetéknevét), akkor ezeket az adatokat is feldolgozzuk a megadott célokból. Az általunk küldött promóciós közlemények mindig csak a saját szolgáltatásainkra és termékeinkre vonatkoznak.

Személyes adatainak feldolgozását csak azt követően kezdjük meg, hogy Ön kitöltötte adatait a hírlevél és egyéb reklámközlemények küldésére szolgáló űrlapon, majd megerősítette, hogy a tőlünk kapott e-mailben található utasításoknak megfelelően szeretné megkapni a hírlevelet. Ha nem erősíti meg, hogy szeretné megkapni a hírlevelet, akkor indokolatlan késedelem nélkül megsemmisítjük az adatait.

Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Ezt követően csak akkor kezeljük, ha ezt külön jogszabály írja elő, vagy ha ez szükséges jogi követeléseink védelméhez.

Az Ön hozzájárulása az Ön személyes adatainak ehhez a feldolgozásához önkéntes, és azt bármikor visszavonhatja, akár úgy, hogy a hozzájárulás visszavonásáról írásban értesítést küld a székhelyünkre, akár úgy, hogy az Önnek küldött hírlevélben vagy reklámüzenetben a megfelelő linkre kattint.

Ha Ön a mi ügyfelünkké válik, például ha vásárol tőlünk valamit a webáruházunkban, akkor felhasználhatjuk az Ön elérhetőségi adatait hírlevél küldése céljából, még akkor is, ha ehhez az úgynevezett jogos érdek alapján külön hozzájárulás szükséges. Ebben az esetben természetesen Ön is bármikor tájékoztathat minket arról, hogy nem kíván további promóciós közleményeket kapni, ebben az esetben pedig nem küldünk Önnek többé ilyen közleményeket.

Azonban nem minden tőlünk kapott üzenet kereskedelmi üzenet. Néha egy bizonyos típusú szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban kell kommunikálnunk Önnel, és ez nagyszámú címzett esetén csak tömeges e-mail küldésével lehetséges. Ezért a kiküldött üzenetek egy része nem kereskedelmi jellegű (például a szerződési feltételek változásáról szóló értesítések vagy az Ön személyes adatainak frissítésére vonatkozó kérések). 

 1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN

A webáruházban történő vásárlás esetén az Ön személyes adatait a következőkben kezeljük: név, vezetéknév, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonos elérhetőség, a megvásárolt árura és annak árára vonatkozó adatok, valamint a választott fizetési módnak megfelelő esetleges fizetési adatok (hitelkártyaszám, bankszámlaszám és bankkód). Ha Ön jogi személy vagy vállalkozást működtető természetes személy, akkor az Ön cégnevére, adószámára, adószámára, székhelyének vagy telephelyének címére, számlázási címére, képviselőjének vagy más kapcsolattartójának azonosító adataira (név, vezetéknév, e-mail cím, telefonos elérhetőség), valamint a bankszámlaszámra és a bankkódra vonatkozó adatokat is feldolgozzuk.

E személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítésének szükséges előfeltétele, és ezért olyan feldolgozásnak minősül, amelyhez nem szükséges az Ön hozzájárulása.

Az Ön adatait a megkötött adásvételi szerződés teljesítése, a megrendelt áruk kiszállítása, valamint az Ön jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme céljából kezeljük, amely a megkötött adásvételi szerződésekből eredő esetleges peres ügyek elleni védelemben áll.

Az Ön személyes adatait az adatkezelő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonásáig, de legalább az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek hatályának időtartamáig, valamint a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásoknak megfelelő archiváláshoz szükséges ideig tárolja.

A megrendelt áruk kiszállításának és az áruk kifizetésének választott módjától függően az Ön személyes adatait a név, vezetéknév, e-mail cím, telefonos elérhetőség és az áruk kiszállításának címe tekintetében is átadjuk a megfelelő fuvarozónak, különösen a következő vállalatoknak:; General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., azonosítószám: 260 87 961, székhely: Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava; PPL CZ s.r.o., azonosítószám: 251 94 798, székhely: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany; Zásilkovna s.r.o., azonosítószám: 284 08 306, székhely: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9; és a pénzforgalmi társaságok, különösen azok a társaságok, amelyek fizetést vagy halasztott fizetést nyújtanak: GOPAY s. r. o., azonosítószám: 260 46 768, 67, 370 01 Planá; Shoptet, a.s., azonosítószám: 289 35 675, székhely: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Prague 6 (a továbbiakban: Shoptet, a.s.); Google Ireland Limited, egy Írország törvényei szerint alapított és létező társaság (nyilvántartási szám: 368047), amelynek székhelye a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; PayU S.A., amelynek székhelye Poznan (Lengyelország), 60-166 Poznan, ul. Grunwaldzka 186, bejegyezve a NIP 779-23-08-495 adószám alatt.

Az Ön személyes adatait a Shoptet e-shop platform üzemeltetőjének, azaz a Shoptet, a.s.-nek is átadjuk.

Abban az esetben, ha Ön eláll az adásvételi szerződéstől, a kölcsönös kötelezettségek rendezése céljából az Ön által megadott bankszámlaszámot is feldolgozzuk. A megadott személyes adatokat csak addig kezeljük, ameddig a visszatérítéshez szükséges, és annak bizonyítása érdekében, hogy a kifizetett összeget ténylegesen visszatérítettük Önnek, de legfeljebb az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti elévülési ideig. E személyes adatok megadása a kölcsönös kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges a szerződéstől való elállás esetén, és ezért olyan feldolgozásnak minősül, amelyhez nem szükséges az Ön hozzájárulása.

Folyamatosan javítani szeretnénk termékeinket és szolgáltatásainkat, ezért az Ön e-mail címét is feldolgozzuk, hogy meggyőződhessünk arról, hogy elégedett a vásárlással. Ez az adatkezelés jogos érdekeink védelme érdekében szükséges, hogy visszajelzést adjunk az Ön vásárlásának előrehaladásáról, és ezért a beleegyezése jogilag nem szükséges. A vásárlással való elégedettségét e-mailes kérdőívek segítségével határozzuk meg a Verified by Customers program keretében, amelyben webáruházunk részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor Ön nálunk vásárol, kivéve, ha Ön nem utasítja vissza a kereskedelmi kommunikációnkat, vagy nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását a módosított, az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. törvény 7. szakaszának (3) bekezdésével összhangban. A kiküldött kérdőív tehát az idézett törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. A kérdőívek kiküldéséhez, az Ön visszajelzéseinek kiértékeléséhez és piaci pozíciónk elemzéséhez adatfeldolgozót alkalmazunk, aki a Heureka.cz portál üzemeltetője, a Heureka Group a.s., cégjegyzékszám: 078 22 774, székhely: Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha 8; e célból továbbíthatjuk a vásárolt árukra vonatkozó információkat és az Ön e-mail címét.

 1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATBAN

Az Ön adatait akkor is feldolgozzuk, ha Ön részt vesz valamelyik versenyünkön, az Ön által megadott adatok, leggyakrabban az Ön neve, vezetékneve, e-mail címe, telefonszáma és szállítási címe, valamint a versenybejelentkezésben megadott adatok erejéig. Az Ön személyes adatait az Önnel való kommunikáció, az Ön azonosítása, valamint a verseny nyerteseinek kiválasztása és a nyeremények odaítélése céljából kezeljük. Ezeket a személyes adatokat a verseny keretében adott hozzájárulás alapján, valamint jogos érdek alapján dolgozzuk fel, amennyiben a feldolgozás az Ön és a mi érdekünknek a verseny megszervezéséhez vagy a versenyen való részvételhez szükséges. Ezeket az adatokat csak a verseny értékeléséhez és a nyeremények átadásához szükséges ideig kezeljük, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időt ír elő.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA A WEBOLDALON LÉVŐ FELHASZNÁLÓI FIÓKKAL KAPCSOLATBAN

Abban az esetben, ha Ön felhasználói fiókot hoz létre webáruházunkban, az Ön által megadott személyes adatokat, általában a vezeték- és keresztnév, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám és számlaazonosító adatok körét kezeljük; ha Ön jogi személy vagy vállalkozást működtető természetes személy, akkor az adásvételi szerződésből eredő jogai és kötelezettségei gyakorlása, valamint a felhasználói fiók létrehozása és kezelése céljából feldolgozzuk az Ön cégnevére, adószámára, adószámára, székhelyének vagy telephelyének címére, számlázási címére, képviselőjének vagy más kapcsolattartójának azonosító adataira (név, vezetéknév, e-mail cím, telefonos elérhetőség) vonatkozó adatokat is. Ez tehát olyan adatkezelés, amelyhez nem szükséges az Ön hozzájárulása. E célból feldolgozzuk az Ön rendelési előzményeit, valamint az Ön fizetési előzményeire és fizetési lehetőségeire vonatkozó információkat is.

Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig kezeljük, amíg az Ön felhasználói fiókja aktív. Ezen időszak után csak akkor kezeljük azokat, ha ezt külön jogszabály írja elő, vagy ha ez egyéb jogi okokból szükséges.

 1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA A FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN

Az e-mail címét azért dolgozzuk fel, hogy megállapítsuk a véleményét a megvásárolt termékről.  Ha úgy dönt, hogy véleményezi az Ön által megvásárolt terméket, akkor az Ön által megadott személyes adatokat - beleértve az Ön nevét és vezetéknevét, a vélemény tárgyát és a megvásárolt termék adatait - abból a célból kezeljük, hogy a véleményét a Társaság weboldalán közzétegyük. Az Ön véleményét a megvásárolt termékről e-mailben küldött kérdőívek segítségével kérjük ki. Ezeket minden egyes vásárlása után küldjük Önnek, kivéve, ha Ön nem utasítja el kereskedelmi kommunikációnkat, vagy nem vonja vissza korábbi hozzájárulását a módosított, az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. törvény 7. szakaszának (3) bekezdésével összhangban.

Ez az adatkezelés a felülvizsgálat ellenőrzésének biztosításához fűződő jogos érdekeink védelme érdekében szükséges, ezért a hozzájárulás jogilag nem szükséges. Ezeket a személyes adatokat addig kezeljük, amíg a véleményt a Társaság weboldalán közzétesszük. Ezen időszakot követően csak akkor dolgozzuk fel, ha ezt külön jogszabály írja elő, vagy ha ez egyéb jogi okokból szükséges.

 1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA A HOMEBOX PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN

Ha Ön felhasználói fiókja részeként regisztrál a Homeboxra, akkor a weboldalon lévő felhasználói fiókjával és a weboldalon történő áruvásárlással kapcsolatos személyes adatokon kívül a gyermeke nevét és születési dátumát is feldolgozzuk az adásvételi szerződésből eredő jogai és kötelezettségei gyakorlása céljából, az Ön felhasználói fiókjának létrehozása és kezelése a Homebox programon belül, a megkötött adásvételi szerződés teljesítése, a megrendelt áruk kiszállítása, valamint a megkötött adásvételi szerződésekből eredő esetleges jogviták elleni védelemben álló jogok és jogilag védett érdekek védelme céljából.Osobní údaje Vašeho dítěte budeme zpracovávat za účelem doporučení produktů vhodných pro Vaše dítě a obsahu doporučeného na míru potřebám Vašim a Vašeho dítěte.

Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő a Homebox programban való részvétel időtartamára, de legalább az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek időtartamára, valamint az archiváláshoz szükséges ideig tárolja a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásoknak megfelelően.

 1. A WEBOLDALUNK LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK FELDOLGOZÁSA
 • Ha Ön a Társaság weboldalán tartózkodik, az Ön eszközén használt böngésző automatikusan információkat küld a webszerverünknek. Ezt az információt ideiglenesen egy naplófájlban tároljuk. Az adatokat automatikusan gyűjtjük és tároljuk az Ön beavatkozása nélkül:
 • annak az eszköznek az IP-címe, amelyről a webhelyet betöltötték,
 • a hozzáférés dátuma és időpontja,
 • a betöltött fájl neve és URL címe,
 • a weboldal, amelyről Ön a mi weboldalunkra érkezett (hivatkozó URL),
 • a weboldalunkról betöltött weboldal,
 • az Ön eszközén lévő böngésző, valamint adott esetben az operációs rendszer és a hozzáférési szolgáltató neve. 

A fenti adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a weboldalhoz való zökkenőmentes kapcsolódás biztosítása érdekében,
 • a weboldal kényelmes használata érdekében,
 • a rendszer biztonságának és stabilitásának elemzése
 • egyéb adminisztratív célokra.

A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának f) pontja. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokból fakad. Az összegyűjtött adatokat semmilyen körülmények között nem használjuk fel arra, hogy következtetéseket vonjunk le Önről.

Az Ön személyes adatait nem dolgozzuk fel más célokra, és töröljük, amint azok feldolgozására már nincs szükség. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait a weboldal megjelenítése céljából rögzítik, a törlésre akkor kerül sor, amint Ön elhagyja a weboldalt. Az Ön személyes adatait legfeljebb 12 hónapok elteltével töröljük a naplófájlokból.  Ha az Ön személyes adatait egyéb okokból tárolják, azokat anonimizálják, hogy Önt ne lehessen velük kapcsolatba hozni vagy azonosítani.

Ezenkívül cookie-kat használunk, amikor Ön meglátogatja a Társaság weboldalát.

Sütik

Az Önnek nyújtott szolgáltatás javítása érdekében a Társaság honlapja sütiket használ. Ezek olyan kis fájlok, amelyek az Ön webböngészőjéről tárolnak információkat, nem pedig Önről. Egyes sütik a Társaság weboldalának megfelelő működéséhez szükségesek, mások a weboldal minőségének és a felhasználói elégedettségnek a javítására szolgálnak.

Olyan harmadik féltől származó sütiket is használunk, amelyek az Ön által meglátogatott Társasági weboldal domainjétől eltérő domainről származnak, és amelyeket reklám- és promóciós célokra használunk.

A jogszabályok kimondják, hogy tárolhatunk sütiket az Ön eszközén, ha azok feltétlenül szükségesek a Társaság weboldalának működéséhez. Minden más típusú cookie-hoz az Ön hozzájárulására van szükségünk.

A használt sütik lejárati idejükben különböznek egymástól. Ezek részletesen a "Cookie-nyilatkozat" című részben találhatók.

Mit tesznek lehetővé a sütik?

 • megjegyzi a bejelentkezési adatait, hogy ne kelljen azokat minden alkalommal megadni;
 • a biztonság biztosítása a bejelentkezés után;
 • emlékezzen a bevásárlólista tartalmára;
 • annak biztosítása érdekében, hogy az egész webhely egységes legyen és megfelelően működjön;
 • hogy emlékezzen arra a helyre, ahová egy bizonyos sorrendben eljutott;
 • csökkentheti a meglátogatott oldalak betöltési idejét;
 • beállítani és helyesen megcélozni a hirdetéseket;
 • a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzése;
 • a weboldal felhasználóbarátságának növelése, az online szolgáltatások javítása.

Milyen típusú sütiket használ a Társaság honlapja?

 • Technikai és szükséges (kötelező) sütik

Ezekre a cookie-kra azért van szükségünk, hogy megfelelően működő vállalati weboldalt kínálhassunk Önnek, és hogy Ön kihasználhassa az általunk nyújtott szolgáltatásokat.

 • (Analitikai (statisztikai) sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy értékeljük a Társaság weboldalának használatát és forgalmát. Ezeket a cookie-kat a látogatói szokások vagy például a tartalom népszerűségének vizsgálatára is használjuk, hogy javíthassuk szolgáltatásainkat. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k rögzíthetik az IP-címeket (azaz az internethez csatlakozó számítógépek elektronikus címeit) a trendek elemzése, a weboldal adminisztrációja, a felhasználói mozgások nyomon követése, valamint általános és nem specifikus demográfiai információk gyűjtése céljából.

 • Preferencia sütik

Ezt a technológiát arra használhatjuk, hogy figyelembe vegyük az Ön tényleges vagy vélt preferenciáit a Társaság weboldalának kényelmes használatához. Például az Ön preferenciái alapján megjeleníthetjük a Társaság weboldalát az Ön nyelvén. Ezenkívül megakadályozzuk, hogy olyan termékeket kínáljunk Önnek, amelyek az Ön területén esetleg nem elérhetők. Cookie-nyilatkozat

Ezeket arra használják, hogy nyomon kövessék a Társaság weboldalának látogatóit. A cél az, hogy az egyes felhasználók számára releváns és érdekes hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek így értékesebbek a kiadók és a harmadik fél hirdetők számára.

Nem minősített sütik

Ezek olyan sütik, amelyeket az egyes sütik szolgáltatóival együtt osztályozunk. A besorolást követően a Technikai és szükséges, statisztikai (analitikai), preferencia vagy marketing cookie-k valamelyik csoportjába kerülnek besorolásra.

Hogyan állíthatom be a sütik beállításait?

A " Süti-nyilatkozat" című dokumentumban megtudhatja, hogyan állíthatja be vagy módosíthatja a sütikhez való hozzájárulását.

Az Ön által meglátogatott Társaság weboldalának domainjén használt sütik listája és beállításai

A lista itt található a "Süti-nyilatkozat" szakaszban.

 1. ADATFELDOLGOZÁS, AMIKOR ÖN E-MAILBEN LÉP KAPCSOLATBA VELÜNK

Bármilyen kérdéssel fordulhat hozzánk a fenti e-mail címen.

Ha ezt megteszi, az e-mailben továbbított személyes adatok tárolásra kerülnek. A kapcsolattartási célú adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Ha a kapcsolatfelvétel célja szerződéskötés, a feldolgozás másik jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

Az Ön kérésének feldolgozása után összegyűjtött személyes adatokat töröljük, ha már nem vagyunk jogilag jogosultak vagy kötelesek azokat tovább feldolgozni.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA A VÁLLALATNÁL

Az Ön személyes adatait a Társaság csak addig őrzi meg, amíg az feltétlenül szükséges, és a törvény által előírt határidőknek megfelelően archiválja.

A Társaság adatkezelőként kezeli a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállásának időtartamára, tartozás fennállására vagy más olyan jogi okból, amely lehetővé teszi a Társaság számára az Ön személyes adatainak kezelését. A Társaság szigorú belső szabályokat alkalmaz a személyes adatok tárolásának jogszerűségének ellenőrzésére; ezért a Társaság nem tárolja a személyes adatokat a jogosultságnál hosszabb ideig.

Kivételes esetekben, például peres eljárások során, jogos érdekeink védelme érdekében hosszabb ideig is megőrizhetjük az Ön személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. Ez különösen akkor áll fenn, ha peres vagy közigazgatási eljárásokban vagy egy határozat végrehajtásához bizonyítékokat kell szolgáltatnunk (tekintettel a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti elévülési időkre, pl. a nyújtott garanciákkal kapcsolatban).

Az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a hozzájárulás érvényesen megtörtént. A kétségek elkerülése végett magát a hozzájárulást, valamint az Ön hozzájárulásának módosítását vagy visszavonását jogos érdekeink alapján mindaddig megőrizzük, amíg a hozzájárulás érvényes, és legfeljebb 5 évvel annak lejártát (visszavonását) követően.

Miután a személyes adatok feldolgozásának jogalapja megszűnik, a Társaság haladéktalanul törli azokat.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Ön személyes adatait harmadik félnek (címzetteknek) továbbítjuk, amennyiben:

 • Ön a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának a) pontja értelmében kifejezett hozzájárulását adta egy vagy több konkrét célhoz;poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) písm. f)
 • GDPR szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, és nincs okunk feltételezni, hogy Önt nyomós védelmi érdeke fűződik ahhoz, hogy az Ön adatai ne kerüljenek nyilvánosságra;
 • ha a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának c) pontja alapján jogi kötelezettség áll fenn;
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés első mondatának b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez jogilag megengedett;
 • a GDPR 28. cikke szerint kezelt személyes adatokkal rendelkezünk.

Az Ön személyes adatait a fent említett célokon kívül más célból nem továbbítjuk.

Az Ön adatai nálunk maradnak. Vannak azonban olyan cégek vagy más, nekünk dolgozó személyek, akik hozzáférnek az adatokhoz, mert segítenek nekünk a webáruházunk működtetésében. Ezeket a vállalatokat, valamint az adattovábbítás okát a jelen adatvédelmi szabályzat 5. szakasza tartalmazza.

 1. CÍMZETTEK, FELDOLGOZÓK

A Társaság által tárolt személyes adatokat a Társaságon belül dolgozzák fel és tárolják. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán vagy a Társaság jogos érdekén alapul, a személyes adatokat a Társaság egyes beszállítói vagy szolgáltatói is feldolgozhatják. A Társasággal együttműködő beszállítókat és szolgáltatókat gondosan választjuk ki, különösen az általunk továbbított személyes adatok technikai és szervezeti védelmét biztosító biztosítékok alapján. A személyes adatok feldolgozását a Társaság számára kizárólag adatfeldolgozók végezhetik, és kizárólag a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződés alapján. A Társaság a személyes adatokat a fent említett értelemben vett jogos célokból a következő címzetteknek adhatja át: 

 • beszállítóknak a szerződés teljesítése, valamint a Társaság jogainak és jogos érdekeinek védelme céljából (marketing és kommunikáció, informatika, adatok);
 • jogi szolgáltatók és tanácsadók;
 • postai, elektronikus hírközlési és kommunikációs szolgáltatások szolgáltatói;
 • e-mail szolgáltatóhoz (Ecomail);
 • hirdetési és elemzési rendszerek szolgáltatói (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Smartlook.com, s.r.o.).

A címzettek - beleértve az adatfeldolgozókat is - naprakész listája a 3. cikkben említett adatkezelő kapcsolattartójától kérhető. Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken.

 1. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBA

Társaságunk az Ön személyes adatait közvetlenül vagy adatfeldolgozóin keresztül elsősorban a Cseh Köztársaságban vagy az Európai Unióban ("EU") dolgozza fel, ahol a GDPR rendelet révén a személyes adatok feldolgozásának védelmére és biztonságára vonatkozó azonos feltételek vannak érvényben és hatályosak az EU vagy az Európai Gazdasági Térség ("EGT") egészére vonatkozóan kivételesen személyes adatokat továbbítunk harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez. Ezekben az esetekben a személyes adatok továbbítása előtt felmérjük, hogy a kiválasztott adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat és feltételeket biztosít-e, beleértve az Ön mint érintett jogainak érvényesíthetőségét, miközben értékeljük a személyes adatok hatékony jogi védelmét az adott országban. Így az Ön személyes adatainak harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására csak akkor kerülhet sor, ha ezek a feltételek teljesülnek:

 • a kiválasztott harmadik országra/nemzetközi szervezetre vonatkozóan létezik az Európai Bizottság határozata, amely megállapította, hogy a harmadik ország/nemzetközi szervezet biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét;
 • a kiválasztott adatfeldolgozó vagy alvállalkozó képes megfelelő szervezeti és technikai biztosítékokat nyújtani, és az adatfeldolgozó vagy alvállalkozó országában az érintettek jogai érvényesíthetők és az érintettek hatékony jogi védelme biztosított.

A megfelelő biztosítékok közé tartozhatnak:

 • jogilag kötelező erejű és végrehajtható eszközök hatóságok vagy köztestületek között;
 • kötelező erejű vállalati szabályok;
 • az Európai Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok;
 • az illetékes felügyeleti hatóság által elfogadott és az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos adatvédelmi záradékok;
 • elfogadott magatartási kódex, amely kötelező és végrehajtható kötelezettségeket ír elő a harmadik országbeli adatfeldolgozó számára, hogy megfelelő garanciákat alkalmazzon, többek között az érintettek jogaira tekintettel;
 • egy elfogadott tanúsítási mechanizmus, valamint a harmadik országbeli adatfeldolgozóra vonatkozó kötelező és végrehajtható kötelezettségek a megfelelő garanciák alkalmazására vonatkozóan, többek között az érintettek jogai tekintetében.

A cookie-kat az EU-n kívül, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Google Inc. szolgáltatásai használják.

 1. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

A Webhely tartalmazhat olyan más weboldalakra mutató linkeket, amelyek nem állnak az irányításunk alatt, és nem tartoznak a jelen Szabályzat hatálya alá. Ha ezeken a hivatkozásokon keresztül más weboldalakra lép, azok üzemeltetői adatokat gyűjthetnek Önről, amelyeket saját irányelveiknek megfelelően használnak fel, amelyek eltérhetnek a mi irányelveinktől.

A Webhely lehetőséget biztosíthat arra is, hogy a Webhelyre vonatkozó információkat harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalakon keresztül megossza vagy kövesse (pl. "megosztás", "tetszik", "követés" linkeken keresztül).

Ezt a funkciót azért kínáljuk, hogy növeljük az oldal iránti érdeklődést az Ön közösségi hálózatainak felhasználói körében, és hogy lehetővé tegyük, hogy megossza vagy kövesse az oldal véleményeit, híreit és ajánlásait az ismerőseivel. Minden esetben szem előtt kell tartania, hogy a személyes adatok közösségi hálózatokon keresztül történő megosztása azt eredményezheti, hogy a hálózat üzemeltetője összegyűjti azokat, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, többek között az internetes keresőmotorokon keresztül.

Az adatvédelmi irányelvek megértése érdekében mindig olvassa el az Ön által látogatott webhelyek vagy közösségi hálózatok vonatkozó irányelveit és információit, amelyeken keresztül személyes adatokat oszt meg.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Joga van hozzá:

 • a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kapjon tőlünk arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, különösen az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az Ön adatait átadtuk vagy átadjuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jog fennállásáról, a panaszhoz való jog fennállásáról, az Ön adatainak eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük, valamint az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást, és adott esetben a vonatkozó információkról;
 • a GDPR 16. cikke alapján indokolatlan késedelem nélkül kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését vagy az Önről tárolt személyes adatok kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikke alapján kérheti az Önről tárolt személyes adatok törlését, ha az adatkezelés nem szükséges a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a GDPR 18. cikke alapján kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha kétségei vannak az adatok pontosságával kapcsolatban, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön megtagadja azok törlését, és ha a személyes adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha Ön a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a GDPR 20. cikke értelmében kérheti az Ön által megadott személyes adatainak strukturált, szabványos és géppel olvasható formátumban történő átadását, vagy azok továbbítását egy másik felelős személynek;
 • a GDPR 21. cikke alapján az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga - lásd az alábbi adatvédelmi szabályzat 14. szakaszát;
 • a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását; ennek következtében a jövőben nem folytathatjuk az adatkezelést ezen hozzájárulás alapján;
 • a GDPR 77. cikke szerint panaszt kell tenni a felügyeleti hatóságnál. Általában a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a Társaság székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat. A felügyeleti hatóság az
  • Magyarországon – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, melynek elérhetőségei a hivatal honlapján találhatók: E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu.
 1. A TILTAKOZÁSI JOG

Ha az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek alapján kezelik, akkor a GDPR 21. cikke alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okok állnak fenn, vagy ha a tiltakozás közvetlen üzletszerzésre irányul. A közvetlen üzletszerzés esetében Ön jogosult általános tiltakozásra, amelyet konkrét helyzetre való hivatkozás nélkül teljesítünk.

Ha élni kíván a hozzájárulás visszavonásához vagy a feldolgozás megtagadásához való jogával, egyszerűen küldjön egy e-mailt a gdpr@healthacademy.cz címre.

 1. ADATBIZTONSÁG

Tisztában vagyunk a személyes adatai védelmének fontosságával, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük azokat a visszaélés, beavatkozás, elvesztés, illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy nyilvánosságra hozatal ellen. Számos biztonsági intézkedést hoztunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Például hozzáférési ellenőrzéseket alkalmazunk, tűzfalakat és biztonságos szervereket használunk, valamint titkosítjuk a személyes adatokat.

Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket is bevezetünk, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékos manipuláció, részleges vagy teljes elvesztés, megsemmisítés vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

 1. A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT IDŐSZERŰSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSAI

Ez a személyesadat-feldolgozási szabályzat 2023.8.1-től érvényes és hatályos.

A fenti személyesadat-kezelési szabályzatot a weboldalunk és a weboldalunkon keresztül kínált ajánlatok fejlesztése vagy a megváltozott jogi követelmények miatt megváltoztathatjuk.