Nyerményjáték szabályzat

Az Instagram/Facebook közösségi oldalon rendezett nyereményjáték szabályzata

1.A nyereményjáték szervezője és a nyereményjáték technikai lebonyolítója

1.1 A nyereményjáték szervezője a Health Academy s.r.o.; azonosító száma: 059 46 514, székhelye: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prága 5, Cseh Köztársaság; bejegyezve a prágai (Cseh Köztársaság) Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 273525 betét (a továbbiakban: „Nyereményjáték szervezője“ vagy „Szervező“).

1.2 A Nyereményjáték szervezője a @healthfactory_hu, @goodgout_hungary, @kendamil_hu, @salvest_hu, @beginnings_hu, @muumibaby_hu (egyenként „Instagram-fiók“ vagy együttesen az „Instagram-fiókok“) Instagram-fiókjainak üzemeltetője. A nyereményjátékot az Instagram közösségi hálózat (a továbbiakban: „Instagram“ vagy „Instagram közösségi hálózat“) üzemeltetője semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja, értékeli vagy kezeli, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá. Az Instagram üzemeltetője nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a résztvevőkkel szemben a jelen nyereményjátékkal kapcsolatban; az Instagramot üzemeltető Meta Platforms, Inc. ezért teljes mértékben mentesül minden kötelezettség alól a résztvevőkkel szemben. A résztvevő tudomásul veszi, hogy adatait a Nyereményjáték szervezőjének, és nem az Instagramnak adja meg.

1.3 A Nyereményjáték szervezője a HealthFactory HU, Good Goût HU, Kendamil, Salvest HU, Beginnings, Muumi Baby HU (a továbbiakban egyenként „Facebook-fiók“ vagy együttesen „Facebook-fiókok“) Facebook-fiókjainak üzemeltetője. A nyereményjátékot a Facebook közösségi hálózat (a továbbiakban: „Facebook“ vagy „Facebook közösségi hálózat“) üzemeltetője semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja, értékeli vagy kezeli, illetve nem kapcsolódik hozzá. A Facebook üzemeltetője nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a résztvevőkkel szemben a nyereményjátékkal kapcsolatban; a Facebook Inc. és a Facebookot üzemeltető Facebook Ireland Limited teljes mértékben mentesül minden felelősségtől a résztvevőkkel szemben. A résztvevő tudomásul veszi, hogy adatait a Nyereményjáték szervezőjének, és nem a Facebooknak adja meg.

1.4 A nyereményjáték technikai szolgáltatását a Health Academy s.r.o., azonosítószám: 059 46 514; székhelye: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prague 5, Csek Köztársaság; bejegyezve a prágai (Cseh Köztársaság) Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 273525 betét alatt (a továbbiakban: „Technikai lebonyolító“) nyújtja.

2.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A jelen szabályzat („Szabályzat“) célja, hogy szabályozza az Instagramon vagy a Facebookon tartott nyereményjátékok általános feltételeit. A Szabályzat elérhető a nyereményjátékra való nevezéskor, és folyamatosan elérhető a www.healthfactory.hu/nyermenyjatek-szabalyzat/ weboldalon.

2.2 Minden egyes Instagramon vagy Facebookon tartott nyereményjáték („Nyereményjáték“) további, az adott Nyereményjátékra vonatkozó egyedi feltételekkel („Kiegészítő szabályok“) rendelkezik, amelyeket a Szervező a meghirdetés időpontjában (általában a Szervező által kiválasztott Instagram- vagy Facebook-fiókon közzétett bejegyzésben) határoz meg és tesz közzé.

2.3 A jelen Szabályzat és a Kiegészítő szabályok közötti ellentmondás esetén a Kiegészítő szabályok az irányadóak.

2.4 Kizárólag a jelen Szabályzat és a Kiegészítő szabályok az olyan dokumentumok, amelyek a Nyereményjáték feltételeire nézve kötelező érvényűek. Ezen dokumentumok és a Szervező honlapján, az információs vonalon, valamint a Nyereményjátékban részt vevő fogyasztók számára biztosított egyéb médiumokban és anyagokban található dokumentumok közötti bármilyen ellentmondás esetén mindig a Kiegészítő szabályok az irányadóak.

2.5 Ez a Szabályzat a Magyarországon versenyző fogyasztóknak szól, rájuk érvényes.

2.6 Azzal, hogy a versenyző a Kiegészítő szabályoknak megfelelően beküld egy nevezést, hozzászólást vagy egyéb módon közzéteszi a Nyereményjátékra adott választ, ráutaló magatartással elfogadja a Szabályzatot, a Kiegészítő szabályokat és hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, valamint vállalja, hogy betartja a Nyereményjáték feltételeit.

 1. A Nyereményjáték időpontja, időtartama

3.1 A szervező a Nyereményjátékot mindig a Kiegészítő szabályokban meghatározott időpontokban és időszakban („Nyereményjáték időszak“) tartja meg. A Nyereményjáték kezdőnapját a Kiegészítő szabályok határozzák meg, és ha a Nyereményjáték kezdőnapjaként egy konkrét dátum van megadva, akkor azt az adott napon 00:00:00-tól kezdődőnek kell tekinteni. Amennyiben a Kiegészítő szabályok nem határoznak meg konkrét kezdési időpontot, úgy a Nyereményjáték kezdetének a Nyereményjáték szervező bármelyik Instagram vagy Facebook fiókján a Nyereményjátékban való részvételre felhívó és a Nyereményjáték Kiegészítő szabályokat tartalmazó nyereményjáték poszt (a továbbiakban: „Nyereményjáték poszt“) közzétételének időpontját kell tekinteni. A Nyereményjáték végét a Kiegészítő szabályok határozzák meg, ha a Nyereményjáték végeként egy konkrét dátum van megadva, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Nyereményjátékban az adott napon 23:59:59-ig bezárólag lehet részt venni.

 1. Kinek szól a Nyereményjáték?

4.1 A résztvevő (a továbbiakban: „Versenyző“, „Résztvevő“ vagy „Nyereményjáték résztvevője“) olyan természetes személy lehet, aki regisztrált az Instagram vagy Facebook közösségi hálózaton, és aki elmúlt 18 éves, és Magyarországon van szállítási (kézbesítési) címe. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervezővel, a Technikai lebonyolítóval, a velük szerződéses kapcsolatban álló cégekkel vagy velük üzleti tevékenységet folytató természetes személyekkel munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban álló személyek, valamint az ilyen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.“) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. Minden olyan Versenyző, aki nem tartja be a Nyereményjáték feltételeit, kizárásra kerül a Nyereményjátékból. Abban az esetben, ha az ilyen kizárt személyek közül bármelyik nyertesként kisorsolásra kerül a Nyereményjátékban, elveszíti a nyerésre a jogát, és a nyereménye nem kerül kiosztásra.

 1. Részvétel és a Nyereményjáték feltételei

5.1 A Nyereményjáték az Instagramon vagy a Facebookon, konkrétan a Szervező által üzemeltetett Instagram- vagy Facebook-fiókok bármelyikén keresztül zajlik az alábbi szabályoknak megfelelően.

5.2 A Versenyző érvényesen vesz részt a nyereményjátékban, ha:

- megfelel a fenti 4. pontban meghatározott, a Nyereményjátékban való részvétel feltételeinek, és

-  a Nyereményjáték ideje alatt a Versenyzőnek aktív fiókkal kell rendelkeznie azon a közösségi hálózaton, amelyen a Nyereményjáték zajlik [a Versenyző Instagram vagy Facebook fiókjának bármilyen okból történő eltűnése vagy tevékenysége (beleértve a letiltását is) megszűnése esetén, a Versenyzőt a Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból], és

- a Versenyző követi a Szervező Instagram-fiókját vagy Facebook-fiókját, amelyen a Nyereményjáték-posztot közzétették, és adott esetben a Nyereményjáték-posztban említett bármely más Instagram- vagy Facebook-fiókot (a továbbiakban: „Nyereményjáték profil“) a Nyereményjáték közösségi hálózat funkcióján keresztül, a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték elbírálásáig; és

- a Versenyző teljesíti a Nyereményjáték feladatot a profilján keresztül a Nyereményjáték időszaka alatt, és a Nyereményjátékhoz szükséges választ (fotó, mű, szöveg vagy más, a megadottak szerint) a nyereményjáték bejegyzés alatti hozzászólásban teszi közzé, és hozzáadja a megfelelő hashtaget (#) és/vagy megjelöli a Nyereményjáték profilját a megfelelő hashtaggel (@)a megadottak szerint; és

A Versenyző akkortól vesz részt a Nyereményjátékban, amikor feltölti a Nyereményjátékra adott válaszát, amely válasz megfelel a Kiegészítő szabályoknak és a jelen Szabályzat szerinti valamennyi feltételnek.

5.3 Azzal, hogy a Versenyző a Kiegészítő szabályoknak megfelelően beküld egy nevezést, hozzászólást vagy egyéb módon közzéteszi a Nyereményjátékra adott választ, jelentkezik a Nyereményjátékra („Regisztráció“); a Regisztráció a válasz sikeres beküldéssel és a Nyereményjáték Szervezője általi elfogadásával válik teljessé és érvényessé.

5.4 A Regisztrációval a Versenyző kijelenti, hogy megfelel a jelen Szabályzatnak és a Kiegészítő szabályoknak, beleértve az életkort és a megadott hozzájárulásokat is.

5.5 A Versenyző kifejezetten kijelenti, hogy saját maga tette közzé fotóit és szövegeit az Instagramon vagy a Facebookon, hogy azokat más Versenyzők vagy az Instagram vagy Facebook oldalak látogatói számára elérhetővé tegye.

5.6 Egy Versenyző csak egyszer regisztrálhat. Ha egy Versenyző megszegi a nevezésre és a több profil használatára vonatkozó rendelkezéseket, akkor kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

5.7 A Regisztrációt követően a Nyereményjátékra adott válaszok semmilyen módon nem változtathatók vagy módosíthatók. A Nyereményjátékra adott válasz módosítása új válasznak, és így a Nyereményjátékban való ismételt részvételnek minősül. Ebben az esetben a Versenyző kizárható.

5.8 A Versenyző által feltöltött válasznak többek között meg kell felelnie a Nyereményjáték feladat szerinti témának, továbbá szöveges válasz csak magyar nyelven, szöveges formátumban küldhető be a Nyereményjáték feladat szerinti karakterszám erejéig, egyéb válasz az Instagram vagy Facebook közösségi hálózat feltételeinek megfelelő fájlmérettel küldhető be, és nem lehet ellentétes a jó modorral. Ezen szabályoknak történő meg nem felelés esetén a Versenyzőt kizárják.

5.9 Sem a Szervező, sem a Technikai lebonyolító nem vállal felelősséget a téves közzétételért, az elektronikus úton történő adattovábbítás technikai problémáiért, a Nyereményjáték válaszának a Nyereményjáték profilon történő közzétételének elmaradásáért vagy a Nyereményjáték profil funkcionalitásáért.

5.10 A Nyereményjátékban való részvételnek feltétele a Nyereményjátékkal kapcsolatos megosztás Instagram és/vagy Facebook közösségi hálózaton keresztül.

 1. A Nyereményjáték

6.1 A Nyereményjáték lefolyását mindig a Kiegészítő szabályok és előírások határozzák meg.

6.2 A leggyakoribb feladattípusok a következők:

 • termékismereti kérdések: a helyes válaszok közül sorsolják ki a nyertest;
 • logikai feladatok: a helyes válaszok közül sorsolják ki a nyertest;
 • a Nyereményjáték kiírásnak megfelelő fotó (vagy egyéb alkotás) beküldése: a nyertest a Nyereményjátékra vonatkozó szabályoknak és a Nyereményjáték kiírásnak megfelelő fotók (alkotások) beküldői közül sorsolják ki;
 • véleménykérdések: a nyertest a feltett kérdésre vonatkozó véleményt kifejező válaszok közül sorsolják ki.

 

6.3 A termékismereti kérdések esetében a helyes választ a Nyereményjáték szervezője határozza meg.

6.4 A logikai feladatok esetében a helyes megoldást a Nyereményjáték szervezője határozza meg.

6.5 Ha a Versenyző véleményt nyilvánít, nem jogosult olyan véleményt közzétenni, amely megalázó, diszkriminatív, rágalmazó vagy más módon harmadik személyt sértő. A Versenyző a válaszokban nem közölhet személyes adatokat vagy harmadik személyek személyiségének egyéb védett elemeit az előzetes beleegyezésük nélkül.

6.6 Ha a Versenyző fényképet vagy egyéb alkotást (a továbbiakban: „Alkotás“) küld be, a beküldéssel (ráutaló magatartásként) kijelenti, hogy annak ő az egyedüli szerzője. A Versenyző nem jogosult a feladat megoldásába harmadik személyeket a jelen szabályok szerinti kifejezett és dokumentált beleegyezésük nélkül bevonni. Az Alkotásnak meg kell felelnie a feladatban meghatározott témának, nem ábrázolhatja a Versenyzőt vagy más személyeket veszélyes helyzetben, semmiféle módon nem sértheti vagy veszélyeztetheti a társadalmi normák, a polgári együttélés általánosan elfogadott szabályait, illetve nem ütközhet jogszabályba vagy harmadik személyek jogaiba.

6.7 A nyertes(ek) kisorsolása a Nyereményjáték időszak lejártát követő 10 munkanapon belül történik.

6.8 A nyertesek számát minden esetben a Kiegészítő szabályok határozzák meg. A nyertest a Szervező véletlenszerűen sorsolja ki. A sorsolás a Nyereményjáték szervező munkatársaiból álló kéttagú szakértői bizottság (a továbbiakban: „Bizottság“) részvételével történik. A nyertes kisorsolásáról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bizottság tagjai aláírnak.

 1. Szerzői művek

7.1 Amennyiben a Versenyző által beküldött Alkotás megfelel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti alkotás (szerzői mű) jellemzőinek, a Versenyző a Nyereményjátékban való részvétellel (ráutaló magatartásként):

- kijelenti, hogy rendelkezik az Alkotáshoz, annak felhasználásához, a felhasználás engedélyezéséhez fűződő minden joggal, beleértve az Alkotásban ábrázolt vagy megörökített személyekkel kapcsolatos minden jogot is, beleértve az ilyen Alkotásnak a Szervező rendelkezésére bocsátásának és arra felhasználási jog biztosításának a jogát,

- nem kizárólagos, jogdíjmentes (kifejezetten ingyenes) engedélyt ad a Szervezőnek az Alkotás területi és mennyiségi korlátozások nélküli felhasználására a vagyoni értékű jogok fennállásának idejére, azaz az Alkotás többszörözésére, terjesztésére, az Alkotás átdolgozására, az Alkotás vagy annak egy részének kiállítására, az Alkotás vagy annak egy részének a nyilvánossághoz közvetítésére sugárzással vagy másként (különösen rádió- és televízióműsorban, valamint az interneten, valamint alkalmazásokon belüli közléssel vagy terjesztéssel, nyomtatott folyóiratok elektronikus változataiban), a sugárzott Alkotásnak az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítésére, és különösen, de nem kizárólagosan reklámozási, művészi, szemléltető, kiadói, promóciós, kereskedelmi vagy bármilyen más célra történő felhasználására, bármilyen formában.

 • A Szervező jogosult az Alkotást részben vagy egészben módosítani vagy egy másik művel, alkotással kombinálni. A Szervező nem köteles a kapott engedélyt felhasználni, és nem köteles feltüntetni a nyertes Versenyző nevét akkor sem, ha a beküldött válasz (az Alkotás) szerzői mű. A Nyereményjátékból való kilépés, a Nyereményjáték be nem fejezése vagy a Nyereményjátékból való kizárás nem érinti a Versenyző által már megadott felhasználási engedélyt.
 1. Nyeremény

8.1 A nyereményekre mindig a Kiegészítő szabályok vonatkoznak.

8.2 Több nyeremény esetén a nyertesek a Kiegészítő szabályokban meghatározott nyereményeknek megfelelően egymás után kerülnek kisorsolásra.

 1. Nyeremények biztosítása

9.1 A nyertes a sorsolás végét követő 20 munkanapon belül értesítést kap nyereményéről.

9.2 A nyertessel azon a közösségi fiókon keresztül vesszük fel a kapcsolatot, amellyel a nyereményjátékra jelentkezett (vagy amelyről feltöltötte a válaszát) (a továbbiakban: „Nyereményüzenet”). A Nyereményüzenet részeként felkérjük a nyertest, hogy a megadott határidőn belül válaszoljon a Nyereményüzenetre, adjon meg további releváns információkat (név, vezetéknév, e-mail cím, a nyeremény kézbesítési címe).

9.3 Abban az esetben, ha a nyertes az előző pont szerinti Nyereményüzenet elküldésétől számított egy héten belül nem válaszol a Nyereményüzenetre, vagy a Nyereményüzenet nem kézbesíthető a megfelelő közösségi oldalra, vagy a nyertes nem erősíti meg, hogy készen áll a nyeremény átvételére, akkor az ilyen nyertes elveszíti a nyereményhez való jogát. A nyereményjáték szervezője nem vállal felelősséget az adattovábbítás esetleges meghibásodása esetén a nyereményről szóló értesítés kézbesítésének elmaradásáért.

9.4 A nyeremény postai úton vagy futárszolgálattal kerül kiküldésre a nyertes által megjelölt, Magyarország területén található címre, indokolatlan késedelem nélkül, miután a nyertes visszaigazolta, hogy kész a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyertes a nyereményt (szállítmányt) nem veszi át, vagy az általa megjelölt címen a kézbesítés bármely más okból nem lehetséges, elveszti a nyereményhez való jogát.

9.5 A Versenyző abban az esetben, ha ő lesz a Nyereményjáték nyertese, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereményjáték szervezője jogosult legyen a válasz beküldése során feltüntetett, használt nevét vagy becenevét és városát (pl. Martin, Budapest) használni (közzétenni): ingyenes közösségi hálózaton (pl. Facebook, Instragram), a médiában (beleértve az internetet), és a Nyereményjáték szervezőjének promóciós és reklámanyagaiban a Nyereményjátékkal kapcsolatban.

9.6 A Versenyző nem tarthat igényt más nyereményre, mint amit átadnak neki. Alternatív megoldásként a nyeremény készpénzben nem fizethető ki. A nyeremény másra át nem ruházható. A Nyereményjátékban való részvétellel vagy a nyereménnyel kapcsolatos igény bírósági úton történő érvényesítése kizárt.

9.7 A Versenyző tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvétele esetén köteles minden, a hatályos jogszabályokból, így különösen az adózási szabályokból eredő kötelezettségét megfelelően teljesíteni.

9.8 Abban az esetben, ha a nyereményjátékban annak lebonyolítása időpontjában kevesebb versenyző vesz részt érvényesen (vagy kevesebb versenyző felel meg a nyeremény elnyerésének feltételeinek, vagy egyéb okból nem kerül kiosztásra az összes nyeremény), mint ahány nyeremény kiosztását hirdette meg a Szervező, a ki nem osztott nyeremények a Nyereményjáték szervezőjét illetik meg, aki jogosult dönteni azok további felhasználásáról.

10.Egyéb feltételek, jogok és kötelezettségek

10.1 A Nyereményjáték résztvevői a szabályok betartására kötelezettek és kötelesek betartani a Szervező folyamatosan meghirdetett vagy közzétett utasításait. A Nyereményjátékban való részvétellel minden résztvevő elfogadja annak feltételeit és jelen Szabályzat rendelkezéseit. Azok a résztvevők, akik nem felelnek meg a Nyereményjáték feltételeinek, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek és válaszaik, megoldásaik nem számítanak bele a verseny értékelésébe (sorsolás).

10.2 A Nyereményjáték résztvevői a Nyereményjáték szervezőjétől a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő teljesítésre nem jogosultak.

10.3 A Nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot bármikor kártalanítási vagy egyéb megtérítési kötelezettség nélkül felfüggessze, elhalassza, megszakítsa, módosítsa vagy törölje. A Nyereményjáték szervezője fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa.

10.4 A Nyereményjáték szervezője és a Technikai lebonyolító jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szabályoknak és az abban foglalt feltételeknek a Nyereményjáték minden résztvevője megfelel-e. A Nyereményjátékkal kapcsolatos vitákat, panaszokat a Nyereményjáték szervezője bírálja el.

10.5 A Nyereményjáték szervezőjének és a Technikai lebonyolítónak jogában áll bármely résztvevőt fellebbezési lehetőség és a kizárás által a résztvevőnek okozott költségek vagy károk megtérítése nélkül kizárni a Nyereményjátékból abban az esetben, ha a résztvevő a szabályokat megszegi, a Nyereményjátékon belül a jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, csalárd magatartással próbálja megszerezni a nyereményeket, vagy bármilyen módon károsítja bárki jó hírnevét, és/vagy megalapozottan gyanúsítható volt ezen tevékenységekkel. A Nyereményjáték szervezője és/vagy a Technikai lebonyolító kizárással kapcsolatos döntése végleges.

10.6 Sem a Nyereményjáték szervezője, sem a Technikai lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért, szállítás közbeni sérüléséért, késéséért vagy elvesztéséért. Abban az esetben, ha valamelyik nyeremény átadása nem a Nyereményjáték szervezőjének vagy a Technikai lebonyolítónak a hibájából meghiúsul, akkor a Nyereményjáték szervezője jogosult dönteni a további felhasználásáról.

10.7 A Nyereményjáték szervezője nem vállal felelősséget a Nyereményjátékon való részvétellel (elsősorban az internetkapcsolat stabilitásával) összefüggő problémákért vagy az elektronikus úton történő adattovábbítás során felmerülő technikai problémákért, illetve harmadik fél tevékenységéért.

10.8 Ez a Nyereményjáték nem szponzorált, adminisztrált vagy egyéb módon nem kapcsolódik a Facebook/Instagram hálózathoz. Minden kérdést, észrevételt, panaszt a Nyereményjáték szervezőjének kell címezni, nem a Facebook/Instagram hálózat üzemeltetőinek. A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Facebook/Instagram semmilyen felelősséget nem vállal a Nyereményjátékból eredő kötelezettségekért vagy követelésekért.

10.9 A Nyereményjátékról bármely versenyző tájékoztatást kaphat a +36 30 211 2125 telefonszámon hétköznap 08:30 és 16:00 között, vagy az info@healthfactory.hu e-mail címen.

10.10 Jelen Nyereményjáték nem szerencsejáték (nem felel meg a szerencsejáték feltételeinek) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján.

10.11 A jelen Szabályzat által kifejezetten nem szabályozott kérdésekben Magyarország törvényei az irányadók.

10.12 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.13 Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előzőek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testületek székhelyét és illetékességi területét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. számú melléklete határozza meg, amely elérhető, letölthető a Nemzeti Jogszabálytárban: https://njt.hu

11.SZEMÉLYES ADATOK

11.1 A Nyereményjáték szervezője a személyes adatok kezelője.

11.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja a résztvevő hozzájárulása, amelyet a résztvevő önként ad a Nyereményjátékban való részvételével. A résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A résztvevő személyes adatainak feldolgozása a hozzájárulás visszavonásával véget ér.

11.3 A személyes adatok kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, szervezése, adminisztrációja, értékelése, ellenőrzése és a nyeremények átadása. A kezelt adatok köre: a résztvevő adott közösségi oldalon található profiljából származó adatok (vezeték- és utónév, esetleg becenév), a Nyereményjátékban adott válasz (szöveg, fotó, stb.), a Nyereményjátékra való regisztráció során megadott adatok, a Nyereményüzenetre adott válaszban megadott adatok (név, vezetéknév, e-mail, szállítási cím), a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos további információk, a regisztráció dátuma és időpontja, a regisztrációs eszköz IP-címe, a nyereményre vonatkozó információk, a nyeremény átadása és a kapcsolódó kommunikáció, életkorra vonatkozó információk (18 évet betöltötte).

11.4 A személyes adatok feldolgozása a Nyereményjáték időtartama alatt a nyeremények átadásáig, majd ezt követően 6 hónapig ellenőrzés céljából folytatódik. Ezen időszakot követően csak korlátozott mennyiségű adatot őriz meg a Nyereményjáték szervezője jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából, valamint a felügyeleti hatóság ellenőrzése esetén. A résztvevők által megadott személyes adatokat a Nyereményjáték szervezője és a Technikai lebonyolító kezeli, továbbá a szükséges mértékben a Nyereményjáték szervezője által megbízott marketingcégek, mint adatfeldolgozók, a nyereményjátékok lebonyolítása során szokásos módon, a nyereményeket kiszállító cégek, az informatikai szolgáltatók, valamint a könyvelési, adó- és jogi tanácsadók is feldolgozhatják.

11.5 Minden résztvevőt érintettként az alábbi jogok illetnek meg:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, amelynek értelmében tájékoztatást kaphat a Nyereményjáték szervezőjétől arról, hogy személyes adatait kezelik-e, milyen célból, milyen terjedelmű adatokat kezelnek, és ha igen, kiknek adták ki ezeket az adatokat,
 • a pontatlan vagy hibás adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog, ha az adatkezelés célja megszűnik, vagy ha a személyes adatok kezelése jogellenes, - a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog,
 • - az adathordozhatósághoz való jog, amelynek értelmében saját maga vagy egy másik adatkezelő számára strukturált és géppel olvasható formátumban megkaphatja a rá vonatkozó személyes adatokat,
 • a személyes adatok feldolgozása vagy a profilalkotás elleni tiltakozás joga
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu).

11.6 A résztvevő, mint érintett jogosult fent említett jogait a Nyereményjáték szervező és Technikai lebonyolító kapcsolatfelvételi e-mail címén keresztül gyakorolni: info@healthfactory.hu. További elérhetőségek itt találhatók: www.healthfactory.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

11.7 A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos egyéb jogairól itt talál tájékoztatást: www.healthfactory.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

12.Záró rendelkezések

12.1 Az Instagram/Facebook közösségi oldalon szervezett versenyekre vonatkozó jelen Szabályzat 2024. február 1-től érvényes és hatályos.

 Prágában, 2024. február 1.