Nyereményjáték szabályok (a továbbiakban: „Nyereményjáték szabályzat“): „Vásároljon Good Goutot és nyerjen egy Ababu barátot és 31 740 Ft-ot bébiétel vásárlásra“ nyereményjátékra

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉK TECHNIKAI LEBONYOLÍTÓJA

A nyereményjátékszervezője a Health Academy s.r.o.; azonosító száma: 059 46 514, székhelye: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prága 5, Cseh Köztársaság; bejegyezve a prágai (Cseh Köztársaság) Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 273525 betét (a továbbiakban: „Nyereményjáték szervezője“ vagy „Szervező“).

A nyereményjáték technikai szolgáltatását a Health Academy s.r.o., azonosítószám: 059 46 514; székhelye: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prague 5, Csek Köztársaság; bejegyezve a prágai (Cseh Köztársaság) Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 273525 betét alatt (a továbbiakban: „Technikai lebonyolító“) nyújtja.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK, A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE

A Nyereményjáték Szervezője nyereményjátékot szervez fogyasztók számára „Vásároljon Good Goutot és nyerjen Ababu barátot és 31 740 Ft-ot“ (a továbbiakban: „Nyereményjáték“), amely 2024.02.29. 00:00:00-tól 2024.03.31. 23:59:59-ig bezárólag (a továbbiakban: „Nyereményjáték időszak“) kerül megrendezésre Magyarországon (a továbbiakban: „Nyereményjáték helyszíne“).

A Nyereményjáték a https://www.healthfactory.hu/verseny-good-gout/ weboldalon érhető el (a továbbiakban: a „Nyereményjáték weboldala“). A Nyereményjáték honlapja egyben a Szervező elsődleges kommunikációs eszköze a Résztvevőkkel.

3. KINEK SZÓL A NYEREMÉNYJÁTÉK?

A Nyereményjátékban minden 18 éven felüli fogyasztó részt vehet, akinek a szállítási (kézbesítési) címe a Magyarországon van (a továbbiakban: „Versenyző“, „Résztvevő“ vagy „Nyereményjáték résztvevője“). Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervezővel, a Technikai lebonyolítóval, a velük szerződéses kapcsolatban álló cégekkel vagy velük üzleti tevékenységet folytató természetes személyekkel munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban álló személyek, valamint az ilyen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.“) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Minden olyan Versenyző, aki nem tartja be a Nyereményjáték feltételeit, a jelen Fogyasztói nyereményjáték szabályokat, kizárásra kerül a Nyereményjátékból. Abban az esetben, ha az ilyen kizárt személyek közül bármelyik nyertesként kisorsolásra kerül a Nyereményjátékban, elveszíti a nyerésre a jogát, és a nyereménye nem kerül átadásra számára.

4. RÉSZVÉTEL ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉK FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvételhez a Résztvevőnek egyidejűleg meg kell felelnie a Nyereményjáték valamennyi, alább meghatározott feltételének:

 1. A Nyereményjáték időtartama alatt teljesíti a Nyereményjátékban való részvétel fenti 3. pontban meghatározott a feltételeit,
 2. Magyarországon (a Nyereményjáték helyszínén) a Nyereményjáték időszak alatt bármely webáruházban vagy fizikai boltban, üzletben Good Gout termék(ek)et vásárol (a továbbiakban: „Nyereményjáték termék“), és a vásárlásról számviteli bizonylatot (számlát vagy nyugtát) kap az eladótól (a továbbiakban: „Nyereményjáték -vásárlás“),
 3. majd a Nyereményjáték időszak alatt a Résztvevő meglátogatja a Nyereményjáték weboldalát, ahol a regisztrációs űrlapon („Nyereményjáték űrlap“) pontosan kitölti az alábbi adatokat:
  – a Résztvevő neve,érvényes e-mail címe,
  – érvényes e-mail címe,
  – annak az üzletnek a neve, ahol a Nyereményjáték-vásárlásra sor került (a továbbiakban: „Nyereményjáték-vásárlás helye“).
 4. a Nyereményjáték termékeket minden esetben a Nyereményjáték űrlap benyújtása (beküldése) előtt, a Nyereményjáték időszak alatt és a Nyereményjáték helyszínén kell megvásárolni. A félreértések elkerülése végett a webáruházban történő vásárlás akkor minősül a Nyereményjáték időszak alatt történtnek, ha a Résztvevő a rendelést a Nyereményjáték időszak alatt adta le, és a Nyereményjáték időszakban az eladótól számviteli bizonylatot kapott,
 5. a Résztvevő megőrzi az eladótól kapott számviteli bizonylatot (számlát vagy nyugtát). A félreértések elkerülése végett a Szervező kiköti, hogy a jelen szabályoknak megfelelő Nyereményjáték-vásárlás bizonyítására kizárólag az eredeti (a Résztvevő által az eladótól kapott) olyan elektronikus pénztárgépes nyugta vagy számla (a továbbiakban együtt: „Nyereményjáték szelvény“ vagy „Nyereményjáték bizonylat“) alkalmas, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a Résztvevő az adott Nyereményjáték-vásárlást teljesítette,
 6. a Nyereményjáték űrlap kitöltésével és beküldésével (regisztrációval) a Résztvevő megerősíti hozzájárulását a Nyereményjáték szabályzathoz, és megerősíti, hogy tájékoztatták a személyes adatoknak a jelen Nyereményjáték szabályzat 9. pontjában összhangban történő kezeléséről, feldolgozásáról,
 7. a Résztvevő jogosult ismételten (többszöri, ismételt regisztrációval) részt venni a Nyereményjátékban, de minden esetben a Nyereményjáték összes szabályának és feltételének betartása mellett. A félreértések elkerülése végett a Szervező kiköti, hogy a Nyereményjátékban egy Nyereményjáték bizonylatot csak egy Résztvevő regisztrálhat, egyetlen alkalommal,
 8. a teljes körűen és pontosan megfelelően kitöltött Nyereményjáték űrlapnak a Technikai lebonyolítóhoz történő eljuttatásával (beküldésével) a Nyereményjátékban történő részvétel (nevezés) regisztrálásra kerül a (a továbbiakban: „Nyereményjáték regisztráció“), és a nevező Versenyzővé válik.

A Versenyző a Nyereményjáték űrlapon nyilatkozik arról is, hogy hozzájárul-e/nem járul-e hozzá személyes adatainak (e-mail cím) marketing célú feldolgozásához a Nyereményjáték szervezőjének termékei kínálása céljából a nyereményjátékra való regisztrációtól számított 5 évig. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a közvetlen marketing célú kereskedelmi kommunikációhoz való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a hozzájárulás visszavonásáról szóló írásbeli értesítésnek a Nyereményjáték szervező székhelyének címére történő elküldésével, akár a Nyereményjáték szervezője által a részére küldött kereskedelmi kommunikációban található megfelelő linkre való kattintással. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk, beleértve a jogokat is, itt találhatók: Adatvédelmi szabályzat – HealthFactory.hu.

Abban az esetben, ha a Nyereményjáték termék vásárlása meghiúsul (az árut nem veszik át), a Versenyző kiesik a Nyereményjátékból. Továbbá kizárásra kerülnek a Nyereményjátékból azok a Nyereményjáték-vásárlások vagy megrendelések, amelyek esetében a Résztvevő a törvényes 14 napos határidőn belül (vagy az eladó által meghatározott határidőn belül) elállt az adásvételtől, valamint azok a Versenyzők, akik nem tartják be a jelen Nyereményjáték szabályzat feltételeit.

A Nyereményjáték időszakon kívüli időpontban vásárolt termékek nem vehetnek részt érvényesen a Nyereményjátékban.

A Nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékot bármilyen közösségi oldalon keresztül megossza, a Szervező Instagram/Facebook fiókját megjelölje (vagy követője legyen), vagy megossza véleményét.

A vásárlásokra, beleértve a Nyereményjáték termékekre vonatkozó megrendeléseket is, annak az eladónak a szerződési feltételei vonatkoznak, akitől a Versenyző a Nyereményjáték termékeket vásárolja.

A Nyereményjáték nem vonatkozik az anyatej-helyettesítő tápszerekre és a különleges gyógyászati célokra szánt élelmiszerekre, beleértve a speciális csecsemőtejet (a továbbiakban: „Kizárt termékek“), Kizárt termékek nem lehetnek Nyereményjáték termékek. A szoptatás a csecsemők táplálásának legtermészetesebb módja.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK FOLYAMATA

A nyertesek (a továbbaikban egyenként: „Nyertes“; együtt: „Nyertesek“) kisorsolására a Nyereményjáték végén vagy a Nyereményjáték időszakot követő 20 munkanapon belül kerül sor. A Nyerteseket véletlenszerűen sorsolják ki a Nyereményjáték honlapján keresztül érvényesen regisztrált Résztvevők adatbázisából. A sorsolásra a Nyereményjáték szervező munkatársaiból álló kéttagú szakértői bizottság (a továbbiakban: „Bizottság“) jelenlétében kerül sor. A nyertes sorsolásáról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bizottság tagjai írnak alá.

Magyarországon összesen 10 nyertest sorsolunk ki.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK

A Szervező a következő nyereményeket (a továbbiakban: „Nyeremények“) ajánlja fel a Nyereményjátékban:

1-5. díj

 • Plüss Ababu barát egy mangóval a mellkasán, és (ezzel együtt) 
 • 31 740 Ft értékű utalvány, amely felhasználható a https://www.healthfactory.hu/ webáruházban bármely bébiétel termék megvásárlására ingyenes szállítással, kivéve a Kizárt termékeket. Az utalvány más kedvezménykóddal nem kombinálható. A nyeremény igénybevételéhez a vásárlás összegének legalább 31 740 Ft-nak kell lennie ÁFA-val együtt.

   

 

 • A NYERTESEK LISTÁJA:

G. Barbara
M. Zsanett
M. Marianna
K. Katalin
O.  d********@e****t.hu

 

6-10. díj

 • Plüss Ababu barát egy mangóval a mellkasán, és (ezzel együtt)
 • 23 800 Ft értékű utalvány, amely felhasználható a https://www.healthfactory.hu/ webáruházban bármely bébiétel termék megvásárlására ingyenes szállítással, kivéve a Kizárt termékeket. Az utalvány más kedvezménykóddal nem kombinálható. A nyeremény igénybevételéhez a vásárlás összegének legalább 23 800 Ft-nak kell lennie ÁFA-val együtt.

A NYERTESEK LISTÁJA:

Andrea  c********a@****il.com
Csabáné P.
Nikolett  n*********6@***il.com
Nikolett M.
Nikolett H.

 

Összesen a fenti 10 díj kerül kiosztásra a 10 nyertes között.

7. NYEREMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA

A Nyereményjáték kiértékelésére és a Nyertesnek a Nyereményjáték weboldalán történő közzétételére a nyereményjáték lezárását, illetve a nyertesek kisorsolását követően, de legkésőbb 2024.04.30-ig kerül sor.

A Nyertessel a Nyereményjáték űrlapon megadott e-mail címen keresztül veszi fel a kapcsolatot a Szervező. Az e-mailben küldött, a nyereményről szóló üzenetre (a továbbiakban: „Nyereményüzenet“) a Nyertesnek válaszolnia kell (legkésőbb az üzenet Szervező általi elküldését követő 3 munkanapon belül), hogy megerősítse, hogy készen áll a Nyeremény átvételére, és hogy elküldje a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges egyéb információkat.

A Nyertest a Nyereményüzenetben tájékoztatja a Szervező arról, hogy a Nyeremény csak a szükséges információk/dokumentumok beérkezése vagy a szükséges dokumentumok pozitív eredménnyel történő ellenőrzése után vehető igénybe.

Amennyiben a Nyertes nem válaszol a Nyereményüzenetre annak Szervező általi elküldését követő 3 munkanapon belül, vagy nem erősíti meg a megfelelő e-mal címre küldött válaszában, hogy készen áll a Nyeremény átvételére, akkor a Nyertes elveszíti a Nyereményre való jogosultságát. A Nyereményjáték szervező nem vállal felelősséget a Nyereményüzenet kézbesítésének elmaradásáért, amennyiben az adatátvitel meghiúsul.

A Nyereményre jogosultság feltétele a Nyertes részéről az előírt információk/dokumentumok benyújtása, vagy a szükséges dokumentumok ellenőrzése után kapott pozitív eredmény. Abban az esetben, ha a Versenyző nem, vagy nem teljes mértékben, vagy nem határidőben tesz eleget a kötelezettségének (pl. nem adja meg a Nyeremény átadásához szükséges információkat), a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

Sem a Szervező, sem a Technikai lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyereményüzenet (nem)kézbesítéséért, a Nyereményüzenetre adott válasz (nem)kézbesítéséért, a dokumentumok szállítás közbeni elvesztéséért. Sem a Szervező, sem a Technikai lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyeremény küldemény (e-mail) (nem)kézbesítéséért, illetve a Nyeremény felhasználásából eredő károkért.

A Szervező a Nyereményt ajánlott küldeményben küldi el a Nyertes magyarországi címére. Abban az esetben, ha a Nyeremény (vagy annak egy része) elektronikus úton is elküldhető, a Nyereményt (vagy annak egy részét) ebben a formában kell elküldeni. A Nyereményt a szükséges információk/dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül, azt követően küldi el a Szervező a Nyertesnek, hogy a Nyertes megerősíti, hogy készen áll a Nyeremény átvételére. Ha a Nyertes nem veszi át a Nyereményt (a küldeményt), a Nyereményt (a Nyereményhez fűződő jogát) elveszíti. A Nyereményt egy alkalommal és a Nyereményen feltüntetett érvényességi időn belül lehet felhasználni.

A Nyereményjátékban való részvétellel (Regisztrációval) a Versenyző kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben a Nyereményjáték Nyertese lesz, a Nyereményjáték szervezője jogosult vezetéknevének kezdőbetűjét és keresztnevét, városát (pl. T. Martina, Budapest) vagy e-mail címének egy részét a Nyereményjáték weboldalán, a médiában (beleértve az internetet is), a Szervező promóciós és reklámanyagaiban a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan díjmentesen felhasználni.

A Versenyző nem tarthat igényt más nyereményre, mint a Szervező által neki ítélt Nyeremény. A Nyeremény (értéke) nem fizethető ki a Nyeremény helyett. A Nyeremény nem ruházható át más személyre. A Nyereményjátékban való részvétellel vagy a Nyereménnyel kapcsolatos igény bírósági úton történő érvényesítése kizárt.

A Nyereményjátékban való részvétellel (Regisztrációval) a Versenyző kifejezetten kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Nyeremény átvétele esetén köteles eleget tenni a vonatkozó jogszabályokból, különösen az adózási szabályokból eredő valamennyi lehetséges kötelezettségének.

8. EGYÉB FELTÉTELEK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A jelen Nyereményjáték szabályzatból eredő jogviszonyokra Magyarország joga az irányadó.

A Résztvevőket kötik a Nyereményjáték szabályok, és kötelesek követni a Szervező folyamatosan meghirdetett vagy közzétett utasításait. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Résztvevő elfogadja annak feltételeit és a jelen Nyereményjáték szabályzat rendelkezéseit. Azok a Résztvevők, akik nem tartják be a Nyereményjáték feltételeit, kizárásra kerülnek a Nyereményjátékból, és Nyereményjáték-vásárlásaikat nem veszik figyelembe a Nyereményjáték értékelésében (sorsolásban).

A Nyereményjáték Résztvevői a jelen Nyereményjáték szabályzatban meghatározottakon kívül semmilyen más ellenszolgáltatásra nem jogosultak a Nyereményjáték szervezőjétől.

A Nyereményjáték szervezője fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot bármikor kártalanítási vagy egyéb megtérítési vagy visszatérítési kötelezettség nélkül felfüggessze, elhalassza, megszakítsa, módosítsa vagy törölje. A Nyereményjáték szervezője fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen Nyereményjáték szabályzatot bármikor megváltoztassa.

A Nyereményjáték szervezője és a Technikai lebonyolító jogosult ellenőrizni, hogy a Résztvevők betartják-e a jelen Nyereményjáték szabályzatot és az abban foglalt feltételeket. A Nyereményjátékkal kapcsolatos minden kérdést, vitát vagy panaszt a Nyereményjáték szervezője bírál el és dönt el véglegesen.

A Nyereményjáték szervezőjének és a Technikai lebonyolítónak jogában áll – a Résztvevőt esetlegesen ért költségek vagy károk megtérítése nélkül – kizárni bármely Résztvevőt a Nyereményjátékból a fellebbezés lehetősége nélkül, amennyiben az ilyen Résztvevő megsérti a Nyereményjátékra vonatkozó szabályokat, a Nyereményjáték során a jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, csalárd módon próbál nyereményt szerezni, vagy bármilyen módon árt a Nyereményjáték szervezőjének jó hírnevének és/vagy ilyen magatartással alaposan gyanúsítható. A Szervező ilyen döntése végleges.   

Sem a Nyereményjáték szervezője, sem a Technikai lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, szállítás közbeni sérüléséért, késéséért vagy elvesztéséért. Abban az esetben, ha a Nyeremény átadása a Nyereményjáték szervezőjének vagy a Technikai lebonyolítónak a hibájából meghiúsul, akkor a Nyereményjáték szervezője jogosult dönteni a Nyeremény további felhasználásáról.

A Nyereményjáték szervezője nem vállal felelősséget a Nyereményjátékon való részvétellel (elsősorban az internetkapcsolat stabilitásával) összefüggő technikai problémákért vagy az elektronikus úton történő adattovábbítás során felmerülő technikai problémákért, illetve harmadik fél ezekkel kapcsolatos tevékenységéért.

A Nyereményjátékot a Facebook/Instagram nem szponzorálja, nem adminisztrálja, és más módon sem kapcsolódik hozzá. A Nyereményjátékban megadott információkat nem a Facebook/Instagram üzemeltetője bocsátja a Résztvevő rendelkezésére. Bármilyen kérdést, észrevételt vagy panaszt a Nyereményjáték szervezőjéhez kell intézni, nem pedig a Facebook/Instagram üzemeltetőihez. A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Facebook/Instagram semmilyen felelősséget nem vállal a Nyereményjátékból eredő kötelezettségekért vagy követelésekért.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban információ kérhető a +36 30 211 2125  telefonszámon hétköznapokon 08:30 és 16:00 között vagy e-mailben: info@healthfactory.hu. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk a Nyereményjáték weboldalán találhatók.

A Nyertesek listája, illetve a Nyertes a Nyereményjáték szervezőjénél és a Nyereményjáték weboldalán lesz elérhető. A Nyereményjátékra vonatkozó szabályok a Nyereményjáték időtartama alatt elektronikusan a Nyereményjáték weboldalán kerülnek közzétételre.

Jelen Nyereményjáték nem szerencsejáték (nem felel meg a szerencsejáték feltételeinek) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján.

Jelen Nyereményjáték szabályzat által kifejezetten nem szabályozott kérdésekben Magyarország törvényei az irányadók.

A természetes személy – fogyasztó – Versenyzőnek a jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatban felmerülő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére jogosult szerv a Cseh Köztársaságban a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság, amelynek honlapján (www.coi.cz) a Versenyző többek között tájékoztatást talál a peren kívüli vitarendezés módjáról és feltételeiről, mivel ez az eljárás csak a Versenyző javaslata alapján kezdeményezhető, és akkor, ha a vitát nem sikerül közvetlenül a Szervezővel rendezni. A bíróságon kívüli fogyasztói vitarendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó formanyomtatvány a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal honlapján érhető el.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előzőek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testületek székhelyét és illetékességi területét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. számú melléklete határozza meg, amely elérhető, letölthető a Nemzeti Jogszabálytárban: https://njt.hu

9. SZEMÉLYES ADATOK

A Nyereményjáték szervezője a Résztvevők által számára megadott személyes adatok kezelője.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a Résztvevő hozzájárulása, amelyet a Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével ad meg, nyilvánít ki. A Résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A Nyereményjátékban való részvételhez a Résztvevő személyes adatainak feldolgozása szükséges, így az adatkezeléshez adott hozzájárulásának a visszavonása a Résztvevőnek a Nyereményjátékban való részvételét megszünteti. A személyes adatok feldolgozásának célja a Nyereményjáték lebonyolítása, szervezése, adminisztrációja, értékelése, ellenőrzése és a Nyeremények átadása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonos elérhetőség, a jelen Nyereményjáték szabályzat szerinti munkahely neve és címe, a versenyen való részvételről szóló tájékoztatás, a Nyereményről szóló tájékoztatás, a Nyeremény átadása és a kapcsolódó kommunikáció.

A Nyereményjáték űrlapon belül a Résztvevő hozzájárulhat ahhoz is, hogy a Szervező a Résztvevő személyes adatait marketing célokra, a Szervező termékeire vonatkozó kereskedelmi ajánlatok küldése céljából a Nyereményjátékra való regisztrációtól számított 5 éves időtartamig kezelje.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a Nyereményjátékban különösen a következő:

 • Résztvevő hozzájárulása a Nyereményjátékban való részvételhez;
 • a Nyertes esetében a Nyereményjáték szervezőjének a Nyereményjáték befejezéséhez és eredményhirdetéséhez fűződő érdeke;
 • a Nyereményjáték szervezőjének jogi kötelezettségei (pl. a számviteli törvényből, stb. eredő kötelezettségek);
 • Résztvevő hozzájárulása ahhoz, hogy a Nyereményjáték szervezőjétől kereskedelmi ajánlatokat kapjon.

A Nyereményjáték szervezője a személyes adatokat a következő időtartamban kezeli:

 • a Résztvevők adatait a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyeremények átadásáig, illetve a Nyereményjáték befejezését követő 6 hónapig;
 • a Nyertesek adatait a Nyereményjáték befejezésétől számított 5 évig, kivéve, ha külön jogszabály hosszabb időtartamot ír elő, az adózási szabályokból eredő kötelezettségek teljesítése, a Nyereményjáték szervezőjének felügyeleti hatóságok általi esetleges ellenőrzése és a Nyereményjáték szervezőjének jogi követeléseinek biztosítása érdekében.
 • a Nyereményjáték szervezőjének termékeire vonatkozó kereskedelmi ajánlatok fogadásához való hozzájárulás esetén a Nyereményjátékba való regisztráció vagy a hozzájárulás időpontjától számított 5 évig.

A Résztvevők, Nyertesek által megadott személyes adatokat a Nyereményjáték szervezője és a Technikai lebonyolító kezeli, továbbá a szükséges mértékben a Nyereményjáték szervezője által megbízott marketingcégek, mint adatfeldolgozók, a nyereményjátékok lebonyolítása során szokásos módon, a nyereményeket kiszállító cégek, az informatikai szolgáltatók, valamint a könyvelési, adó- és jogi tanácsadók is feldolgozhatják.

A Szervező a Résztvevők személyes adatait a következő módon és eszközökkel kezeli:

 • automatizált feldolgozás az információs rendszerekben: cím- és azonosító adatok;
 • kézi feldolgozás papíron vagy elektronikus formában.

A feldolgozás részeként a nyereményjáték résztvevői személyes adatai nem kerülnek az Európai Unió területén kívülre.

Minden Résztvevőt az alábbi jogok illetnek meg a személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, amelynek értelmében tájékoztatást kaphat a Nyereményjáték szervezőjétől arról, hogy személyes adatait kezelik-e, milyen célból, milyen terjedelmű adatokat kezelnek, és ha igen, kiknek adták ki ezeket az adatokat,
 • a pontatlan vagy hibás adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog, ha az adatkezelés célja megszűnik, vagy ha a személyes adatok kezelése jogellenes,
 • a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog,
 • az adathordozhatósághoz való jog, amelynek értelmében saját maga vagy egy másik adatkezelő számára strukturált és géppel olvasható formátumban megkaphatja a rá vonatkozó személyes adatokat,
 • a személyes adatok feldolgozása vagy a profilalkotás elleni tiltakozás joga,
 • az érintettnek a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokból eredő jogainak megsértése esetén joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu).

A résztvevő, mint érintett jogosult fent említett jogait a Nyereményjáték szervező és Technikai lebonyolító kapcsolatfelvételi e-mail címén keresztül gyakorolni: info@healthfactory.hu.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos egyéb jogairól itt tájékozódhat: Adatvédelmi szabályzat – HealthFactory.hu

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezek a nyereményjáték szabályok 2024.02.25-től érvényesek és hatályosak.

Kelt: Prágában, 2024.02.25